תקנון

 

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

החברה – חברת ביג דיל 040783532 ע"מ, שמשרדה הרשום הוא ברחוב העליה 4 ב', צפת.

האתר – אתר האינטרנט בכתובת: https://bigdealz.co.il/

המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

יום עסקים – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל: יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.

משתמש/ת – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר זכויות וחובות הלקוח בכל הקשור לשימוש באתר האינטרנט , ו/או לרכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים.

הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד מפעילי או בעלי האתר
ו / או מי מטעמם אלא בהתאם לאמור בתקנון זה ובתנאיו המפורטים להלן.

למפעילי האתר ולמנהליו שמורה זכות בלתי חוזרת שלא לספק את המוצרים המופעים באתר ע"פ שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכרטיס האשראי בבעלות המזמין לא חויב ואם חויב ובלבד שהחיוב יבוטל או שהסכום ששולם יושב למזמין.

מועד אספקה

אנו משתדלים להוציא את ההזמנה כבר ביום קבלתה במידה והמוצרים קיימים במלאי, במידה ולא מועד האספקה הינו עד 14 ימים ובלבד שהימים שיבואו במניין הימים יהיו ימי עסקים.

לקבלת המשלוח עד הבית-
ברכישה עד 350 ₪ עלות משלוח 35 ₪
ברכישה מעל 350 ₪ משלוח חינם

המוצרים השונים יסופקו באמצעות רשות הדואר או באמצעות שליח.

מוסכם ע"י המזמין כי בכל מקרה של עיכוב במשלוח ע"י כוח עליון מסיבה שאינה תלויה באתר או במי מעובדיו מוותר המזמין מראש על כל טענה או תביעה כנגד האתר וכי ידוע למזמין כי לאתר הזכות הבלעדית לבטל את העסקה שבוצעה ולהשיב את הכספים ששולמו אם שולמו למזמין.

* ימי האספקה מתחילים להיספר מיום העסקים הראשון לאחר אישור ההזמנה בחברת האשראי, יום העסקים מסתיים בשעה 17:00

**עקב הגבלות משרד הבריאות ומתוך רצון לשמור על בריאות עובדינו, זמני האספקה עלולים להתארך מעבר לימי האספקה המצוינים, נעשה את מיטב המאמצים לספק את ההזמנות מוקדם ככל האפשר

לא תתאפשר הגעה ליישובים אשר מצויים בהסגר.

ביטול עסקה

אנו מקפידים על משלוח המוצר בצורה אשר תבטיח את הגעתו שלם ותקין ללקוח. ועל כן ביטול עסקה והחזרת מוצר יתאפשרו בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

לפי חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה יעשה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר שהוזמן. בקשת ביטול כאמור תעשה בכתב ותשלח במייל, בדואר ו/או בפקס ויש לוודא קבלת בקשה זו.

בכל מקרה של ביטול עסקה על הלקוח להחזיר את המוצר כשהוא שלם ותקין ומבלי שנעשה בו שימוש, באריזתו המקורית ותוך הזמן הקבוע בחוק על מנת לבטל את העסקה, 14 יום מיום קבלת המוצר. בביטול עסקה, עלות המשלוח, האחריות לשליחת המוצר וקבלתו ע"י "ביג דיל" היא של הלקוח, לקוח שלא החזיר את המוצר במועד לא יוכל לטעון לביטול העסקה.

במקרה של ביטול, החזר יעשה בהתאם לצורת התשלום של הלקוח

אחריות

האתר ו/או מי מטעמו אינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לאיכותם ו/או לצבעם ועצם הצגתם באתר אינה מהווה המלצה לרכישתם.
האחריות למוצרים הינה ע"פ המצוין באתר אם מצוין לגבי מוצר ספציפי ואם לא ע"פ האחריות הניתנת ע"י היבואן או היצרן של המוצר.

ספר המוצר תעודת האחריות אם קיימת תסופק עם המוצר ע"י היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים בכל אריזת מוצר אם מופעים.

תעודת האחריות תהא כאמור באחריות היבואן המשווק או היצרן ובלבד שהמזמין יפעל ע"פ האמור בתעודה והוראות ההפעלה של המוצר.

הנני מאשר כי קראתי את האמור לעיל בעיון וכי אנוכי מצהיר כי הנני מסכים לכל התנאים האמורים לעיל.